Ma 2020. július 4., szombat - Ulrik napja van.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Címlap TPL_BLEND_HUNYADI_SEPARATOR Oktatás TPL_BLEND_HUNYADI_SEPARATOR Tanév rendje

Tanév rendje

A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről alapján.

1. A tanév

 • A tanítási év első tanítási napja szeptember 2. (hétfő)
 • A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.
 • Utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő)

 2. A tanítási napok száma

 • 180 nap

  3. Tanítási szünetek a tanítási évben

 • Az őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
 • A téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
 • A tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 9. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 20. (hétfő).

 4. Tanítás nélküli munkanapok

 • október 10. (csütörtök) Pályaorientációs nap
 • december 14. (szombat) Igazgatói szünet
 • április 16. (csütörtök) Továbbképzés
 • április 17. (péntek) Továbbképzés
 • június 10. DÖK nap
 • Egy szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanap, amit az építkezésből adódó előre nem tervezhető nehézségek kiküszöbölésére használunk fel.

 5. Ballagás

 • június 13. (szombat)

 6. Szülői értekezletek, fogadóórák

 • Őszi szülői értekezlet 2019. szeptember 2-20.
 • Negyedévi fogadóóra 2019. november 21. (csütörtök)
 • Félévzáró szülői értekezlet 2019. február 3.-február 14.
 • Háromnegyedévi fogadóóra 2018. április 8. (szerda)

Minden pedagógus hetente 1 fogadóórát tart, külön beosztás szerint.

 7. Nyílt nap

Leendő elsősöknek: 2019. november.

 8. Országos mérések, értékelések

 • Az első évfolyamos diákok felmérése
 • A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2019. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük.
 • Országos kompetenciamérés

A 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára.

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az iskola 2020. november 23-ig küldi meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 • Nyelvi felmérés

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

 • A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 1-4. évfolyamos tanulók kivételével, 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezni. A mérés eredményeit 2020. május 31-ig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe.

 9. Tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek, a városi, iskolák közötti, járási szervezésű versenyek (részletesen a munkaközösségi munkatervekben).

 10. Az iskola főbb rendezvényei, megemlékezései:

2019. szeptember 2.

Tanévnyitó ünnepély

2019. szeptember 27.

Magyar Diáksport Napja

2019. október 6. (vasárnap)

Megemlékezés az aradi vértanúkról városi szinten

2019. október 23. (szerda)

Megemlékezés okt. 23-ról városi szinten

2019. október

Hunyadi Apródsuli

2019. november

Hunyadi Apródsuli

2019. december 18. (szerda)

Karácsonyi ünnepség a nyugdíjasoknak

2019. december

Hunyadi Apródsuli

2020. január 22. (szerda)

A magyar kultúra napja (projektnap)

2020. február

Hunyadi Apródsuli

2020. február 25. (kedd)

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február 25.)

2020. március 13. (péntek)

Projektnap (március 15-i vetélkedő)

2020. március 15. (vasárnap)

Megemlékezés 1848. március 15-ről városi szinten

2020. március

Hunyadi Apródsuli

2020. április 16. (csütörtök)

A holokauszt áldozatainak emléknapja (zsinagóga)

2020. április vége

Városismereti verseny (Imre Zoltán MK)

2020. április

Hunyadi Apródsuli

2020. április

Tavaszi zsongás (Családi nap 3)

2020. május, június

Osztálykirándulások

2020. június 4. (csütörtök)

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

2020. június 10. (szerda)

DÖK nap

2020. június 13. (szombat)

Ballagás

2020. június 19. (péntek)

Tanévzáró ünnepély

2020. június 26-28.

Jánoshalmi napok, „Bemutatkozik a Hunyadi iskola”

A 2019/2020-as tanév rendje (pdf)