Ma 2021. május 7., péntek - Gizella napja van.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Címlap TPL_BLEND_HUNYADI_SEPARATOR Közzétételi lista

Közzétételi lista

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:

A köznevelési intézmény

1 Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola éd Gimnázium

1.2. Idegen nyelvű neve: János Hunyadi Grundschule und Gymnasium Jánoshalma, Hunyadi Janosh Universito Shkola Thaj Gimnasiumo Jánoshalma

1.3. Rövid neve: Jánoshalmi Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei:

2.1 Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

2.1.1 Telephelye: 6444 Kéleshalom, Fő utca 18.

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Kiskőrösi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.

4. Típusa: Összetett iskola

5. OM azonosító: 200951

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

6.1. 6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

6.1.1. nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - egyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)

6.1.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német), magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (lovári)

6.1.1.6. integrációs felkészítés

6.1.1.7. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.1.8. tehetséggondozás

6.1.2 gimnáziumi nevelés-oktatás

6.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.2.2. évfolyamok: négy, nyolc

6.1.2.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)

6.1.2.4. nyelvi előkészítő

6.1.2.5. integrációs felkészítés

6.1.2.6. képességkibontakoztató felkészítés

6.1.2.7. tehetséggondozás

6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás

6.1.3.1. napközi, tanulószoba, egésznapos iskola

6.1.4. iskola maximális létszáma: 750 fő

6.1.5. intézményegységenkénti maximális létszám:

általános iskola: 600 fő

gimnázium: 150 fő

6.1.6. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 6444 Kéleshalom, Fő utca 18.

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2. alsó tagozat

6.2.1.3. 1-4. évfolyamok

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás

6.2.2.1. egésznapos iskola

6.2.3. iskola maximális létszáma: 26 fő

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

7.1.1. Helyrajzi száma: 95

7.1.2. Hasznos alapterülete: 5907 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 6444 Kéleshalom, Fő utca 18.

7.2.1. Helyrajzi száma: 103

7.2.2. Hasznos alapterülete: 225 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.